ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ. Ε. Κ. Δ. Β. Μ. Π. Ε. ΑΧΑΙΑΣ


(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ. Ε. Κ. Δ. Β. Μ. Π. Ε. ΑΧΑΙΑΣ)


ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 16
26333
ΤΕΡΨΗ ΠΑΤΡΑ
2610 330252 - 2610330273 261
kek@pde.gov.gr
kek.pde.gov.gr