Home Ανακοινώσεις Προγράμματα Εκπαίδευσης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΝΕΛΕ ΚΕΚ   
Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2013 11:53

Μετά την έγκριση των προγραμμάτων κατάρτισης του Υποέργου της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»  ενταγμένη στο  Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», Άξονα προτεραιότητας «07: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»  Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. (ΕΥΕ)»), σας κοινοποιούμε την πρόθεση υλοποίησης των  εξής (8) προγραμμάτων:

 

 

 1. 1.

ΚΩΔ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

12131242

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΩΔ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΚΩΔ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1.4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1.4

ACCESS – ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (θεματικό αντικείμενο)

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ACCESS – ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

Δ. ΑΧΑΪΑΣ  - (ΔΥΜΗΣ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

9Ος εως 11Ος έτους 2013

20

100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

20 – 09 – 2013

Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια,   Μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ), - ΑΕΙ  - ΤΕΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)

Στόχος είναι η αντιμετώπιση του ‘’ψηφιακού χάσματος’’ και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Τ. Π. Ε., η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, η παροχή πρόσβασης σε όσους συναντούν δυσκολίες στην πρόσβαση για κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς ή άλλους λόγους , η προώθηση της απασχολησιμότητας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η θετική συμβολή στην πρόληψη και θεραπεία της ανεργίας, καθώς και η βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων, η αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης και η διασφάλιση της ποιότητάς της, εφόσον συνδέεται με την απόκτηση τίτλων- πιστοποιητικών, η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η δυναμική προσαρμογή και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , της βιωσιμότητας και των προοπτικών ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

√ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ( Διάρκεια εκπαίδευσης:  10 ώρες )

με υποενότητες:

 1. a. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 2. b. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 3. c. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ο στόχος της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μια γενική εικόνα του Η/Υ, της ιστορικής εξέλιξης του και να κατανοήσουν τη δομή του. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το software, το internet και την αντιμετώπιση  προβλημάτων όπως οι ιοί του Η/Υ Ακόμα να μυηθούν στην ορολογία της πληροφορικής και στις βασικές έννοιες της, να μάθουν για την πνευματική ιδιοκτησία και τους νόμους που τη διέπουν και να κάνουν μία εισαγωγή στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ακόμη να γνωρίσουν τις βασικές αρχές χειρισμού του Η/Υ, και το ποια μέθοδο να επιλέγουν σε κάθε περίπτωση. Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά, τη χρησιμότητα και τη λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων. Τέλος, να μάθουν να διαχειρίζονται παράθυρα, εικονίδια, αρχεία, φακέλους, εκτυπωτές και αποθηκευτικά μέσα.

√ ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  (Διάρκεια εκπαίδευσης:  20 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν επαγγελματικά έγγραφα με τη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων. Να εξοικειωθούν με το τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας, την αυτόματη δημιουργία μαζικής παραγωγής εγγράφων και επιστολών, τη συγχώνευση αλληλογραφίας και εγγράφων, την εισαγωγή στα έγγραφα δεδομένων  και γραφικών από διαφορετικούς τύπους αρχείων. Ακόμη να μάθουν τις τεχνικές σελιδοποίησης, χήρες και ορφανές, διαχείριση παραγράφων, μορφοποίηση κειμένων.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ  (Διάρκεια εκπαίδευσης:  25 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν λογιστικά φύλλα και φύλλα εργασίας. Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των πινάκων, τη δημιουργία γραφημάτων διαφόρων τύπων και τη διαχείριση δεδομένων μέσω των φύλλων εργασίας. Ακόμη να εργάζονται με πολλά φύλλα και βιβλία εργασίας ταυτόχρονα και να εισάγουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές και διαφορετικούς τύπους αρχείων, να μορφοποιούν τους πίνακες δεδομένων και να εκτυπώνουν πίνακες και αναφορές.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 4η:   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 15  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο, πως εξελίχθηκαν, πως χρησιμοποιούνται στους διάφορους τομείς και τους τρόπους σύνδεσης. Ακόμη να μάθουν τη χρήση των εφαρμογών του διαδικτύου και τις βασικές ορολογίες έτσι ώστε να εφαρμόζουν το διαδίκτυο στην εργασία και στην προσωπική τους ζωή. Επιπλέον να μάθουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον τρόπο διαχείρισης του και τις εφαρμογές του.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 5η:  ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Διάρκεια εκπαίδευσης:  25 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων, να εισάγουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές, να σχεδιάζουν και να δημιουργούν εκθέσεις και αναφορές δεδομένων, να επεξεργάζονται δεδομένα (Εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή, ταξινόμηση κ.ά.). Ακόμη να δημιουργούν ερωτήματα για να εξάγουν αποτελέσματα δεδομένων, να εκτυπώνουν και να εξάγουν τα δεδομένα σε διαφορετικές μορφές για χρήση με άλλα προγράμματα.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 6η:  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 2  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να ενημερώσει τους καταρτιζόμενους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, στοχεύοντας στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, προάγοντας ταυτόχρονα τις ικανότητες και την προσωπικότητα του καταρτιζόμενου.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 7η: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 3  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να προστρέχουν σε πηγές πληροφόρησης σχετικές με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, να συντάσσουν βιογραφικό σημείωμα, να προετοιμάζονται κατάλληλα για την συνέντευξη πρόσληψης με τον εργοδότη, να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εν γένει προσόντα τους και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων καταρτιζόμενων

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/ες καταρτιζόμενοι /ες προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι:

þ  να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ

þ  ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, να είναι απόφοιτοι / ες: Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (υποχρεωτική συμπλήρωση)*

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

(20 – 06 – 2013 )

(30 – 08 – 2013 )

 

 1. 1.

ΚΩΔ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

12131242

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΩΔ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΚΩΔ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2.7

“POWERPOINT- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (θεματικό αντικείμενο)

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

“POWERPOINT- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

 

ΑΙΓΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

9ος έως 11ος έτους 2013

20

100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

20– 09 – 2013

Υποχρεωτική,  Δευτεροβάθμια,  Μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ), - ΑΕΙ  - ΤΕΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)

Στόχος είναι η αντιμετώπιση του ‘’ψηφιακού χάσματος’’ και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Τ. Π. Ε., η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, η παροχή πρόσβασης σε όσους συναντούν δυσκολίες στην πρόσβαση για κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς ή άλλους λόγους , η προώθηση της απασχολησιμότητας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η θετική συμβολή στην πρόληψη και θεραπεία της ανεργίας, καθώς και η βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων, η αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης και η διασφάλιση της ποιότητάς της, εφόσον συνδέεται με την απόκτηση τίτλων- πιστοποιητικών, η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η δυναμική προσαρμογή και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , της βιωσιμότητας και των προοπτικών ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

√ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ( Διάρκεια εκπαίδευσης:  10 ώρες )

με υποενότητες:

 1. d. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 2. e. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 3. f. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ο στόχος της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μια γενική εικόνα του Η/Υ, της ιστορικής εξέλιξης του και να κατανοήσουν τη δομή του. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το software, το internet και την αντιμετώπιση  προβλημάτων όπως οι ιοί του Η/Υ Ακόμα να μυηθούν στην ορολογία της πληροφορικής και στις βασικές έννοιες της, να μάθουν για την πνευματική ιδιοκτησία και τους νόμους που τη διέπουν και να κάνουν μία εισαγωγή στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ακόμη να γνωρίσουν τις βασικές αρχές χειρισμού του Η/Υ, και το ποια μέθοδο να επιλέγουν σε κάθε περίπτωση. Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά, τη χρησιμότητα και τη λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων. Τέλος, να μάθουν να διαχειρίζονται παράθυρα, εικονίδια, αρχεία, φακέλους, εκτυπωτές και αποθηκευτικά μέσα.

√ ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  (Διάρκεια εκπαίδευσης:  20 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν επαγγελματικά έγγραφα με τη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων. Να εξοικειωθούν με το τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας, την αυτόματη δημιουργία μαζικής παραγωγής εγγράφων και επιστολών, τη συγχώνευση αλληλογραφίας και εγγράφων, την εισαγωγή στα έγγραφα δεδομένων  και γραφικών από διαφορετικούς τύπους αρχείων. Ακόμη να μάθουν τις τεχνικές σελιδοποίησης, χήρες και ορφανές, διαχείριση παραγράφων, μορφοποίηση κειμένων.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ  (Διάρκεια εκπαίδευσης:  25 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν λογιστικά φύλλα και φύλλα εργασίας. Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των πινάκων, τη δημιουργία γραφημάτων διαφόρων τύπων και τη διαχείριση δεδομένων μέσω των φύλλων εργασίας. Ακόμη να εργάζονται με πολλά φύλλα και βιβλία εργασίας ταυτόχρονα και να εισάγουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές και διαφορετικούς τύπους αρχείων, να μορφοποιούν τους πίνακες δεδομένων και να εκτυπώνουν πίνακες και αναφορές.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 4η:   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 15  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο, πως εξελίχθηκαν, πως χρησιμοποιούνται στους διάφορους τομείς και τους τρόπους σύνδεσης. Ακόμη να μάθουν τη χρήση των εφαρμογών του διαδικτύου και τις βασικές ορολογίες έτσι ώστε να εφαρμόζουν το διαδίκτυο στην εργασία και στην προσωπική τους ζωή. Επιπλέον να μάθουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον τρόπο διαχείρισης του και τις εφαρμογές του.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 5η:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης:  25 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν υλικό παρουσιάσεων σε διαφάνειες, σε χαρτί και σε ηλεκτρονική προβολή με κίνηση, εικόνες και ήχο. Ακόμη να ενσωματώνουν στην παρουσίαση αρχεία και δεδομένα από διαφορετικούς τύπους αρχείων και να επεξεργάζονται στοιχεία multimedia.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 6η:  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 2  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να ενημερώσει τους καταρτιζόμενους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, στοχεύοντας στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, προάγοντας ταυτόχρονα τις ικανότητες και την προσωπικότητα του καταρτιζόμενου.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 7η: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 3  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να προστρέχουν σε πηγές πληροφόρησης σχετικές με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, να συντάσσουν βιογραφικό σημείωμα, να προετοιμάζονται κατάλληλα για την συνέντευξη πρόσληψης με τον εργοδότη, να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εν γένει προσόντα τους και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων καταρτιζόμενων

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/ες καταρτιζόμενοι /ες προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι:

þ  να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ

þ  ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, να είναι απόφοιτοι / ες: Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (υποχρεωτική συμπλήρωση)*

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

(20 – 06– 2013 )

(30 – 08 – 2013  )

 1. 1.

ΚΩΔ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

12131242

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΩΔ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΚΩΔ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

2.8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2.8

“POWERPOINT- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (θεματικό αντικείμενο)

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

“POWERPOINT- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Δ. ΑΧΑΪΑΣ  - (ΔΥΜΗΣ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

09ος έως 11ος έτους 2013

20

100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

20– 09 – 2013

Υποχρεωτική,  Δευτεροβάθμια,  Μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ), - ΑΕΙ  - ΤΕΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)

Στόχος είναι η αντιμετώπιση του ‘’ψηφιακού χάσματος’’ και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Τ. Π. Ε., η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, η παροχή πρόσβασης σε όσους συναντούν δυσκολίες στην πρόσβαση για κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς ή άλλους λόγους , η προώθηση της απασχολησιμότητας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η θετική συμβολή στην πρόληψη και θεραπεία της ανεργίας, καθώς και η βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων, η αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης και η διασφάλιση της ποιότητάς της, εφόσον συνδέεται με την απόκτηση τίτλων- πιστοποιητικών, η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η δυναμική προσαρμογή και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , της βιωσιμότητας και των προοπτικών ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

√ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ( Διάρκεια εκπαίδευσης:  10 ώρες )

με υποενότητες:

 1. g. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 2. h. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 3. i. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ο στόχος της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μια γενική εικόνα του Η/Υ, της ιστορικής εξέλιξης του και να κατανοήσουν τη δομή του. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το software, το internet και την αντιμετώπιση  προβλημάτων όπως οι ιοί του Η/Υ Ακόμα να μυηθούν στην ορολογία της πληροφορικής και στις βασικές έννοιες της, να μάθουν για την πνευματική ιδιοκτησία και τους νόμους που τη διέπουν και να κάνουν μία εισαγωγή στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ακόμη να γνωρίσουν τις βασικές αρχές χειρισμού του Η/Υ, και το ποια μέθοδο να επιλέγουν σε κάθε περίπτωση. Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά, τη χρησιμότητα και τη λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων. Τέλος, να μάθουν να διαχειρίζονται παράθυρα, εικονίδια, αρχεία, φακέλους, εκτυπωτές και αποθηκευτικά μέσα.

√ ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  (Διάρκεια εκπαίδευσης:  20 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν επαγγελματικά έγγραφα με τη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων. Να εξοικειωθούν με το τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας, την αυτόματη δημιουργία μαζικής παραγωγής εγγράφων και επιστολών, τη συγχώνευση αλληλογραφίας και εγγράφων, την εισαγωγή στα έγγραφα δεδομένων  και γραφικών από διαφορετικούς τύπους αρχείων. Ακόμη να μάθουν τις τεχνικές σελιδοποίησης, χήρες και ορφανές, διαχείριση παραγράφων, μορφοποίηση κειμένων.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ  (Διάρκεια εκπαίδευσης:  25 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν λογιστικά φύλλα και φύλλα εργασίας. Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των πινάκων, τη δημιουργία γραφημάτων διαφόρων τύπων και τη διαχείριση δεδομένων μέσω των φύλλων εργασίας. Ακόμη να εργάζονται με πολλά φύλλα και βιβλία εργασίας ταυτόχρονα και να εισάγουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές και διαφορετικούς τύπους αρχείων, να μορφοποιούν τους πίνακες δεδομένων και να εκτυπώνουν πίνακες και αναφορές.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 4η:   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 15  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο, πως εξελίχθηκαν, πως χρησιμοποιούνται στους διάφορους τομείς και τους τρόπους σύνδεσης. Ακόμη να μάθουν τη χρήση των εφαρμογών του διαδικτύου και τις βασικές ορολογίες έτσι ώστε να εφαρμόζουν το διαδίκτυο στην εργασία και στην προσωπική τους ζωή. Επιπλέον να μάθουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον τρόπο διαχείρισης του και τις εφαρμογές του.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 5η:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης:  25 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν υλικό παρουσιάσεων σε διαφάνειες, σε χαρτί και σε ηλεκτρονική προβολή με κίνηση, εικόνες και ήχο. Ακόμη να ενσωματώνουν στην παρουσίαση αρχεία και δεδομένα από διαφορετικούς τύπους αρχείων και να επεξεργάζονται στοιχεία multimedia.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 6η:  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 2  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να ενημερώσει τους καταρτιζόμενους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, στοχεύοντας στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, προάγοντας ταυτόχρονα τις ικανότητες και την προσωπικότητα του καταρτιζόμενου.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 7η: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 3  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να προστρέχουν σε πηγές πληροφόρησης σχετικές με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, να συντάσσουν βιογραφικό σημείωμα, να προετοιμάζονται κατάλληλα για την συνέντευξη πρόσληψης με τον εργοδότη, να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εν γένει προσόντα τους και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων καταρτιζόμενων

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/ες καταρτιζόμενοι /ες προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι:

þ  να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ

þ  ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, να είναι απόφοιτοι / ες: Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (υποχρεωτική συμπλήρωση)*

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

(20 – 06– 2013 )

(30 – 08 – 2013  )

 

 

 

 

 1. 1.

ΚΩΔ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

12131242

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΩΔ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΚΩΔ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3.10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3.10

“POWERPOINT- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ

ACCESS – ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (θεματικό αντικείμενο)

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

“POWERPOINT- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ ACCESS – ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

09ος έως 11ος έτους 2013

20

100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

20 – 09 – 2013

Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ), ΑΕΙ  - ΤΕΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (γενικός στόχος, κύριες ενότητες του προγράμματος κ.α.)

Στόχος είναι η αντιμετώπιση του ‘’ψηφιακού χάσματος’’ και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης Τ. Π. Ε., η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, η παροχή πρόσβασης σε όσους συναντούν δυσκολίες στην πρόσβαση για κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς ή άλλους λόγους , η προώθηση της απασχολησιμότητας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η θετική συμβολή στην πρόληψη και θεραπεία της ανεργίας, καθώς και η βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων, η αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης και η διασφάλιση της ποιότητάς της, εφόσον συνδέεται με την απόκτηση τίτλων- πιστοποιητικών, η προώθηση των ίσων ευκαιριών, η δυναμική προσαρμογή και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας , της βιωσιμότητας και των προοπτικών ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

√ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ( Διάρκεια εκπαίδευσης:  10 ώρες )

με υποενότητες:

 1. j. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 2. k. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 3. l. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ο στόχος της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μια γενική εικόνα του Η/Υ, της ιστορικής εξέλιξης του και να κατανοήσουν τη δομή του. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το software, το internet και την αντιμετώπιση  προβλημάτων όπως οι ιοί του Η/Υ Ακόμα να μυηθούν στην ορολογία της πληροφορικής και στις βασικές έννοιες της, να μάθουν για την πνευματική ιδιοκτησία και τους νόμους που τη διέπουν και να κάνουν μία εισαγωγή στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ακόμη να γνωρίσουν τις βασικές αρχές χειρισμού του Η/Υ, και το ποια μέθοδο να επιλέγουν σε κάθε περίπτωση. Να κατανοούν τα χαρακτηριστικά, τη χρησιμότητα και τη λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων. Τέλος, να μάθουν να διαχειρίζονται παράθυρα, εικονίδια, αρχεία, φακέλους, εκτυπωτές και αποθηκευτικά μέσα.

√ ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  (Διάρκεια εκπαίδευσης:  15 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν επαγγελματικά έγγραφα με τη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων. Να εξοικειωθούν με το τυφλό σύστημα δακτυλογραφίας, την αυτόματη δημιουργία μαζικής παραγωγής εγγράφων και επιστολών, τη συγχώνευση αλληλογραφίας και εγγράφων, την εισαγωγή στα έγγραφα δεδομένων  και γραφικών από διαφορετικούς τύπους αρχείων. Ακόμη να μάθουν τις τεχνικές σελιδοποίησης, χήρες και ορφανές, διαχείριση παραγράφων, μορφοποίηση κειμένων.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ  (Διάρκεια εκπαίδευσης:  18 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν λογιστικά φύλλα και φύλλα εργασίας. Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας των πινάκων, τη δημιουργία γραφημάτων διαφόρων τύπων και τη διαχείριση δεδομένων μέσω των φύλλων εργασίας. Ακόμη να εργάζονται με πολλά φύλλα και βιβλία εργασίας ταυτόχρονα και να εισάγουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές και διαφορετικούς τύπους αρχείων, να μορφοποιούν τους πίνακες δεδομένων και να εκτυπώνουν πίνακες και αναφορές.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 4η:   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 10  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο, πως εξελίχθηκαν, πως χρησιμοποιούνται στους διάφορους τομείς και τους τρόπους σύνδεσης. Ακόμη να μάθουν τη χρήση των εφαρμογών του διαδικτύου και τις βασικές ορολογίες έτσι ώστε να εφαρμόζουν το διαδίκτυο στην εργασία και στην προσωπική τους ζωή. Επιπλέον να μάθουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον τρόπο διαχείρισης του και τις εφαρμογές του.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 5η:  ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 21 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων, να εισάγουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές, να σχεδιάζουν και να δημιουργούν εκθέσεις και αναφορές δεδομένων, να επεξεργάζονται δεδομένα (Εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή, ταξινόμηση κ.ά.). Ακόμη να δημιουργούν ερωτήματα για να εξάγουν αποτελέσματα δεδομένων, να εκτυπώνουν και να εξάγουν τα δεδομένα σε διαφορετικές μορφές για χρήση με άλλα προγράμματα.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 6η:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης:  21 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να δημιουργούν υλικό παρουσιάσεων σε διαφάνειες, σε χαρτί και σε ηλεκτρονική προβολή με κίνηση, εικόνες και ήχο. Ακόμη να ενσωματώνουν στην παρουσίαση αρχεία και δεδομένα από διαφορετικούς τύπους αρχείων και να επεξεργάζονται στοιχεία multimedia.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 7η:  ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 2 ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να ενημερώσει τους καταρτιζόμενους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, στοχεύοντας στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, προάγοντας ταυτόχρονα τις ικανότητες και την προσωπικότητα του καταρτιζόμενου.

√  ΕΝΟΤΗΤΑ 8η: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διάρκεια εκπαίδευσης: 3  ώρες)

Ο στόχος της ενότητας είναι να μάθουν οι καταρτιζόμενοι να προστρέχουν σε πηγές πληροφόρησης σχετικές με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, να συντάσσουν βιογραφικό σημείωμα, να προετοιμάζονται κατάλληλα για την συνέντευξη πρόσληψης με τον εργοδότη, να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εν γένει προσόντα τους και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων καταρτιζόμενων

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/ες καταρτιζόμενοι /ες προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι:

þ  να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ

þ  ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, να είναι απόφοιτοι / ες: Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (υποχρεωτική συμπλήρωση)*

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

(20 – 06 – 2013 )

(30– 08 – 2013  )

 

Α. Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται  και

Β. Παραλαβή Αιτήσεων και δικαιολογητικών

 

Από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ .

ΠΑΤΡΑ ΑΥΤ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 2-10

Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ,

ΤΗΛ.:2610 330273 – 330252, FAX.:2610 323336

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , http://kek.pde.gov.gr

Ώρες επικοινωνίας 09:00 ΄ έως  13:00

ΑΙΓΙΟ

ΤΗΛ.: 26910 61493  FAX: 26910 68090

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. http://kek.pde.gov.gr

Ώρες επικοινωνίας 09:00 ΄ έως  13:00

ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ  Αγιοβλασίτικα Κ. Αχαϊας

ΤΗΛ.: 26930 23282 (2610 330273)

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. http://kek.pde.gov.gr

Ώρες επικοινωνίας 09:00΄ έως  13 :00

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΚ

 

ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ

Attachments:
FileΠεριγραφήFile size
Download this file (ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.doc)ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.docΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ166 Kb
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2013 11:58
 

Τελευταία Νέα

Δημοφιλέστερα

Επικοινωνία

Δ/νση: Αυτοκράτορος Θεοδώσου 16,Τ.Κ. 2633, Τερψη, Πάτρα

Τηλ: 2610 330252 - 2610330273 2610330273

E-mail: nelekek-ax@otenet.gr

Υπηρεσίες


Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: free joomla theme top celebrities Valid XHTML and CSS.