Home

Προγράμματα σε εξέλιξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 15.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ:

 

  • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (Logistics)
  • ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
  • ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.)
    Περισσότερα
ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

Το “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ”  συμμετέχει στην Δράση:
ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και πληροφορικής που διαθέτει το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ  :


Περισσότερα
ERASMUS+/ Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού

Το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ Αχαΐας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στη σύμπραξη του έργου IRIS Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+/ Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού.


Περισσότερα
Επιταγή Κατάρτισης για Ανέργους 29 ετών έως 64 ετών

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ” ενημερώνει τους ανέργους για την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»


Περισσότερα

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος 2016

Γρηγόρης Αλεξόπουλος: Ευρωπαϊκό Έργο «IRIS» για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων ρατσισμού, βίας και διακρίσεων στον αθλητισμό βάσης


Την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία, στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, η Ανοιχτή Συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “IRIS – Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας”, και η 5η  και Τελική Συνάντηση των εταίρων.


Περισσότερα...
Παρασκευή, 02 Δεκέμβριος 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ »


ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.


Περισσότερα...
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP, πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή (auditor) τη δράση:

  • Σύνταξη της Έκθεσης των Οικονομικών Πεπραγμένων του Έργου που συνοδεύει την Τελική Οικονομική Έκθεση (Final Financial Report)

συνολικού προϋπολογισμού έως 4.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.


Περισσότερα...

Τελευταία Νέα

Δημοφιλέστερα

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δ/νση: Αυτοκράτορος Θεοδώσου 16,Τ.Κ. 2633, Τερψη, Πάτρα

Τηλ: 2610 330252 - 2610330273 2610330273

E-mail: nelekek-ax@otenet.gr

Υπηρεσίες


Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: free joomla theme top celebrities Valid XHTML and CSS.